Secretariaat:  Picardie 71   6591 JP. Gennep

E-mail:  secretaris@veteranenverenigingnoordlimburg.nl

Veteranen Vereniging Noord Limburg

 

Welkom op de website van de Veteranen Vereniging Noord Limburg (VVNL)

Op deze website vindt u allerlei informatie over onze vereniging. Naast  verenigingszaken zoals de samenstelling van ons bestuur, de statuten en onze huishoudelijke reglementen staan er ook diverse belangrijke documenten die betrekking hebben op uw positie als veteraan. Onder “Nieuws” treft u de laatste wetenswaardigheden over  de veteranen in Limburg en Nederland als geheel aan. De Weblinks verwijzen naar diverse instanties die u in diverse situaties hulp kunnen bieden of helderheid kunnen verschaffen. 

Ook is er op deze website plaats voor verhalen en foto’s van de vele missies waarbij ons land betrokken is geweest.


Wellicht dat u zelf een of meerdere keren bent uitgezonden. Mocht u nog foto’s en/of verhalen over uw ervaring als militair op missie met ons willen delen, wij houden ons aanbevolen.

U kunt uw bijdrage of reactie sturen naar ons secretariaat.


Veteranen Vereniging Noord Limburg

Picardie 71.  

6591 JP. Gennep

E-mail: 

Algemeen:  info@vvnl.org
Secretariaat: secretaris@vvnl.org

KvK-nummer 76246507