Secretariaat: Picardie 71. 6591 JB. Gennep

E-mail: secretariaat@vvnl.org

Veteranen Vereniging Noord Limburg


Multidimensional Integrated Stabilisation Mission (MINUSMA)

2014 – 2019

Duur van de missie: 6 januari 2014 – 1 september 2019
Aantal militairen:  4.300

Tegen de Toearegrebellie die in januari 2012 in Noord-Mali uitbrak, stond het Malinese leger vrijwel machteloos. Die frustratie uitte zich twee maanden later in een militaire coup tegen de zittende regering.

Fragiel

Het fragiele land verviel verder in chaos. De Toeareg riepen in Noord-Mali de onafhankelijkheid uit, maar fundamentalistische moslimfacties binnen de rebellenbeweging wisten de macht over te nemen. Met de gematigde Toeareg op een zijspoor, hervatten de rebellen het offensief richting sub-Saharaans Mali. Begin januari 2013 boekten zij een flinke terreinwinst, waarop de Malinese regering de steun van oud-koloniaal machthebber Frankrijk inriep. De Franse regering gaf medio januari 2013 groen licht voor operatie Serval, bedoeld om de opstandelingen terug te dringen en de orde te herstellen.

MINUSMA

Op 1 juli 2013 ging de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission Mali (MINUSMA) formeel van start. Nederland leverde in de voorafgaande maanden al een bijdrage aan deze missie. Ons land stelde onder meer een inlichtingeneenheid voor het missiehoofdkwartier beschikbaar en zette commando’s in als longe-range verkenners in het noorden van het land.


Veteranen Vereniging Noord Limburg

Picardie 71.  

6591 JP. Gennep

E-mail: 

Algemeen:  info@vvnl.org
Secretariaat: secretaris@vvnl.org

KvK-nummer 76246507