Secretariaat: Picardie 71. 6591 JB. Gennep

E-mail: secretariaat@vvnl.org

Veteranen Vereniging Noord Limburg


Stabilisation Force Iraq (SFIR)

2003-2005

Duur van de missie: 1 augustus 2003 – 7 maart 2005

Aantal militairen:  7.702

Een dispuut over massavernietigingswapens vormde voor de Verenigde Staten en bondgenoten de onmiddellijke aanleiding tot oorlog tegen Irak. Het vertrek van dictator Saddam Hoessein was het belangrijkste doel. Operatie Iraqi Freedom begon op 20 maart 2003.

Korte oorlog

De coalitie onder Amerikaanse leiding dwong de Iraakse strijdkrachten binnen een maand op de knieën. Saddam Hoessein dook onder en de coalitie nam het landsbestuur over. De Coalition Provisional Authority demobiliseerde de Iraakse troepen, ontmantelde veiligheidsdiensten en ontsloeg een groot deel van de bestuursambtenaren. Na de zuivering kon het land met een schone lei beginnen, maar het liep anders.

Chaos

Het land verviel in chaos. In de versnipperde maatschappij kwamen krachten los die onder de dictatuur waren onderdrukt. Spoedig sloeg de wanorde om in gewapend verzet tegen de bezetter en de nieuwe Iraakse autoriteiten.

De internationale troepenmacht die de orde moest bewaren kreeg het in bepaalde regio’s zwaar te verduren. Daardoor kwamen de wederopbouw van het land en de opleiding van veiligheidsdiensten onder grote druk te staan.

Al-Muthanna

De Nederlandse regering zegde ook een bijdrage toe: de Stabilisation Force Iraq. Het SFIR-bataljon streek in augustus 2003 neer in de provincie Al-Muthanna in Zuid-Irak. Begin maart 2005 droegen de Nederlanders de gebiedsverantwoordelijkheid over aan Britse troepen.


KVK nummer: 76246507
Algemeen emailadres:   info@vvnl.org
Bankrelatie: NL14 RABO 0349 6164 18
t.n.v. Veteranen Vereniging Noord Limburg

Veteranen Vereniging Noord Limburg

Picardie 71.  

6591 JP. Gennep

E-mail: 

Algemeen:  info@vvnl.org
Secretariaat: secretaris@vvnl.org

KvK-nummer 76246507