Veteranen Vereniging Noord Limburg


United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)

1979-1985

Duur van de missie:  25 februari 1979 – 6 november 1985

Aantal militairen: 9.084

In Libanon kwam de PLO in de jaren zestig tot wasdom. De militante bevrijdingsorganisatie zette de situatie in het verdeelde land verder op scherp. In 1975 brak een burgeroorlog uit. Het Syrische leger greep in en verdreef de PLO naar Zuid-Libanon.

Opmaat naar UNIFIL

De Palestinian Liberation Organisation viel vanuit Libanon met regelmaat Israëlische doelen aan. De concentratie van de bevrijdingsorganisatie in Zuid-Libanon vergrootte de druk op het grensgebied. Pogingen om de PLO te neutraliseren, hadden weinig effect.

In 1978 viel Israël Zuid-Libanon binnen. De Libanese regering liet dit niet over haar kant gaan. De VN-Veiligheidsraad ontving een scherp protest en nam maatregelen. De raad eiste terugtrekking van Israël en riep de United Nations Interim Force in Lebanon in het leven. UNIFIL moest toezien op de aftocht van het Israëlische leger, de vrede handhaven en de Libanese regering ondersteunen bij het herstellen van haar gezag.


Dutchbatt en Dutchcoy

Nederland nam met een infanteriebataljon (Dutchbatt) deel aan UNIFIL. In 1983 werd de bijdrage ingekrompen tot een compagnie. In totaal hebben ruim 9.000 Nederlandse blauwhelmen in Zuid-Libanon gediend. Zij merkten dat het voor de vredesmacht UNIFIL nagenoeg onmogelijk was de vrede te handhaven, ondanks het inrichten van observatieposten en checkpoints, intensief patrouilleren en het gericht uitvoeren van militaire interventies. Nadat Israël in 1982 het gebied opnieuw binnenviel, spitste de rol van UNIFIL zich noodgedwongen toe op het verlenen van hulp aan de bevolking. Eind 1985 stopte Nederland zijn bijdrage.


Staatsgreep

Enkele Griekse officieren waren in de Cypriotische Nationale Garde geïnfiltreerd. Zij speelden op 15 juli 1974 een actieve rol bij een staatsgreep van de nationale garde. Turkije reageerde met een militaire tussenkomst in het noorden van Cyprus. Cyprus viel uiteen in 2 delen, enkele Grieks-Cypriotische gebiedsdelen in het noorden daargelaten.

Takenpakket

De opdeling had gevolgen voor het takenpakket van de vredesmacht. UNFICYP ziet sindsdien toe op het informele staakt-het-vuren. Een formeel bestand is nooit gesloten. Hierbij wordt de confrontatielijn die UNFICYP op de kaart vastlegde als praktische grens gehanteerd. Een gedemilitariseerde bufferzone (‘de groene lijn’) aan beide zijden van de confrontatielijn moet het toezicht vergemakkelijken. De bufferzone is verdeeld in 3 sectoren, die elk aan een eenheid van zo’n 350 personen zijn toebedeeld.


Veteranen Vereniging Noord Limburg

Picardie 71.  

6591 JP. Gennep

E-mail: 

Algemeen:  info@vvnl.org
Secretariaat: secretaris@vvnl.org

KvK-nummer 76246507