Veteranen Vereniging Noord Limburg


United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)

 

Duur missie: 1 juni 1998 – 6 juni 2001

Aantal militairen; 606

 

De Britse kroonkolonie Cyprus werd op 11 februari 1959 onafhankelijk. Cyprus mocht geen politieke of economische unie met een ander land aangaan. Dit verbod was ingegeven door de angst dat Griekse of Turkse Cyprioten aansluiting zouden zoeken bij Griekenland of Turkije.

 

De spanningen tussen de 2 bevolkingsgroepen kwamen in december 1963 echter tot een nieuwe uitbarsting. De VN-Veiligheidsraad besloot op 4 maart 1964 een vredesmacht op Cyprus te vestigen. UNFICYP moest het uitbreken van nieuwe gevechten voorkomen. Daarnaast moest het bijdragen aan het herstel en de handhaving van orde en gezag en aan het normaliseren van de verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen. De VN wisten de twee bevolkingsgroepen echter tot een akkoord te brengen.

Staatsgreep

Enkele Griekse officieren waren in de Cypriotische Nationale Garde geïnfiltreerd. Zij speelden op 15 juli 1974 een actieve rol bij een staatsgreep van de nationale garde. Turkije reageerde met een militaire tussenkomst in het noorden van Cyprus. Cyprus viel uiteen in 2 delen, enkele Grieks-Cypriotische gebiedsdelen in het noorden daargelaten.

Takenpakket

De opdeling had gevolgen voor het takenpakket van de vredesmacht. UNFICYP ziet sindsdien toe op het informele staakt-het-vuren. Een formeel bestand is nooit gesloten. Hierbij wordt de confrontatielijn die UNFICYP op de kaart vastlegde als praktische grens gehanteerd. Een gedemilitariseerde bufferzone (‘de groene lijn’) aan beide zijden van de confrontatielijn moet het toezicht vergemakkelijken. De bufferzone is verdeeld in 3 sectoren, die elk aan een eenheid van zo’n 350 personen zijn toebedeeld.


Veteranen Vereniging Noord Limburg

Picardie 71.  

6591 JP. Gennep

E-mail: 

Algemeen:  info@vvnl.org
Secretariaat: secretaris@vvnl.org

KvK-nummer 76246507