Secretariaat: Picardie 71. 6591 JB. Gennep

E-mail: secretariaat@vvnl.org

Veteranen Vereniging Noord Limburg


Aanmeldingsformulier lidmaatschap VVNL

U kunt dit formulier invullen en digitaal ondertekenen danwel onderaan de pagina downloaden en handmatig invullen en ondertekenen en daarna per post aan ons toesturen.

De bovengenoemde. persoon machtigt de penningmeester van de Veteranen Vereniging Noord Limburg 1x jaarlijks een bedrag van  €12,=  af te schrijven van het hierboven ingevulde bank-/girorekening nummer (IBAN) dat is gekoppeld aan de eveneens hierboven ingevulde naam: