Secretariaat: Picardie 71. 6591 JB. Gennep

E-mail: secretariaat@vvnl.org

Veteranen Vereniging Noord Limburg


doelstellingen:


       DOEL van de Veteranen Vereniging Noord-Limburg

 1. De vereniging heeft als doel het behartigen van de ideële, materiële en immateriële belangen van alle militair veteranen uit Noord-Limburg, die ons land hebben gediend onder oorlogsomstandigheden of tijdens internationale missies in Verenigde Naties-verband of daarbuiten.
 2. De vereniging heeft ten doel het binnen haar mogelijkheden en op haar niveau verzorgen van erkenning, waardering en zorg voor de veteranen van alle rangen en standen, van alle krijgsmachtdelen en van alle wapens en dienstvakken, onder de voorwaarde dat men uitgezonden is geweest.
 3. Maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle in Noord-Limburg  wonende veteranen te bevorderen.
 4. Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen in Noord-Limburg wonende veteranen en oud-militairen en het organiseren van bijeenkomsten en reünies
 5. Het bijwonen van officiële plechtigheden en herdenkingen.
 6. De vereniging heeft tevens ten doel de leden te begeleiden (nuldelijnsondersteuning) bij het vinden van de juiste ondersteuning bij het oplossen van psychosociale problemen, opgelopen als gevolg van oorlogsactiviteiten of de deelname aan vredesmissies.
 7. Onderhouden van contacten met overheden, veteraneninstanties en vrijwilligers.
 8. Een ‘thuis’ bieden aan alle Noord-Limburgse veteranen en hun partners
 9. Voorlichting geven aan derden om meer waardering te kweken voor de veteranen
 10. De Vereniging tracht het gestelde doel langs wettige middelen te verwezenlijken, los van partijpolitieke richting, levensbeschouwelijke overtuiging of religie.
 11. De Vereniging  staat open  voor  samenwerking  met  andere militaire veteranenverenigingen, indien zij hetzelfde doel nastreven.


Veteranen Vereniging Noord Limburg

Picardie 71.  

6591 JP. Gennep

E-mail: 

Algemeen:  info@vvnl.org
Secretariaat: secretaris@vvnl.org

KvK-nummer 76246507